Gestió de Registres i Esdeveniments de Seguretat add remove

Garantim la recopilació de tots els registres dels nostres diferents sistemes informàtics, xarxes i comunicacions; i gestionem esdeveniments relacionats amb aquests registres.

Gestió de la Informació i Correlacions entre Esdeveniments add remove

El SIEM ens permet crear, emmagatzemar i distribuir informes generats a partir de tota la informació gestionada, i realitzar correlacions entre esdeveniments per identificar funcionaments anòmals i/o amenaces.

Monitoratge d’alertes en temps real add remove

Monitorem els estats dels sistemes en temps real mitjançant esdeveniments associats a accions programades o alertes.

Investigació d’Incidents, Suport a la Remediació i Anàlisi Forense add remove

L’emmagatzematge de dades i esdeveniments ens possibilita accedir als esdeveniments i enregistrar informació que resideix als diferents actius, abastant diferents intervals de temps i recopilant-se de manera unificada.

Totes les integracions en un mateix SIEM

Els nostres experts estan a la teva disposició

Programem una reunió?

El moment oportú per a conèixer-nos
i parlar sobre com podem aportar
solucions a la teva ciberseguretat.