Millora la teva estratègia de seguretat, redueix els riscos i assegura’t el compliment


Pla director de seguretat (PDS) add remove

Definim i prioritzem un conjunt de projectes en matèria de seguretat de la informació amb l’objectiu de reduir els riscos als quals està exposada l’organització fins a uns nivells acceptables, a partir d’una anàlisi de la situació inicial. 

És fonamental que un PDS 

 • S’alineï amb els objectius estratègics de l’empresa. 
 • Inclogui una definició de l’abast. 
 • Incorpori les obligacions i bones pràctiques de seguretat que hauran de complir els treballadors de l’organització, així com tercers que col·laborin amb aquesta. 

Els principals beneficis de realitzar un PDS: 

 • Identificar les àrees més exposades a possibles atacs o filtracions de seguretat. 
 • Conèixer i implementar accions que ajudin a reduir els riscos. 
 • Disposar de mesures de contingència i plans amb antelació. 
 • Establir una normativa interna que reguli la seguretat. 
Implantació i desenvolupament de la ISO 27001 add remove

Aquesta norma internacional proporciona un marc de treball per als sistemes de gestió de la seguretat de la informació, amb l’objectiu d’assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat continuada de la informació, així com el compliment legal. 

Aconseguir la certificació acreditada ISO 27001 demostra el compromís de la seva empresa amb l’adopció de les pràctiques més destacades en seguretat de la informació. 

Els avantatges de la implementació de la norma ISO 27001 són: 

 • Augment de l’avantatge competitiu. 
 • Identificació i reducció de riscos. 
 • Compliment legal. 
 • Increment de la confiança i millora de la imatge de marca. 
 • Avaluacions periòdiques. 
 • Reducció de costos. 
Adequació i implementació a l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) add remove

JakinCode t’acompanya en el procés d’adaptació i implantació a l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS). L’ENS és una norma jurídica amb requisits d’obligat compliment i exigència de gestió continuada, perquè els sistemes d’informació digital de les administracions públiques, així com de les empreses i professionals que els presten serveis, aconsegueixin la seguretat necessària. 

El seu propòsit principal és assegurar la integritat dels sistemes informàtics, brindant protecció a la informació que gestionen i als serveis que ofereix el sector públic, amb la finalitat de facilitar interaccions segures i fiables mitjançant mitjans digitals. 

add add add add

Quadre de Comandament

Per mitjà d’un dashboard, ens permet conèixer l’estat i grau de compliment.

Gestor Documental

Facilita el control de tota la documentació de manera ordenada i accessible.

Anàlisi i Gestió de Riscos

Permet realitzar una anàlisi de riscos adaptable a qualsevol metodologia, amb avaluació mitjançant diagrames i informes.

Compliment Continu

Permet una adequació contínua mitjançant una comparativa entre períodes.


Altres normatives d’interès

ISO 27701 – Privadesa de la Informació add remove

T’ajudem en la Certificació del compliment de les bones pràctiques en relació a la Gestió de Dades Personals que ha de protegir la teva organització. 

Aquesta norma detalla els requisits necessaris i proporciona directrius clares per a l’establiment, aplicació, manteniment i millora contínua d’un sistema de gestió de la informació sobre la protecció de dades personals (PIMS) a través de controls de seguretat. Proporciona major responsabilitat en el tractament de dades i en la seguretat de la informació d’identificació personal. 

La norma ISO 27701 es considera una extensió de les normes ISO 27001 i ISO 27002, que permet desenvolupar i millorar els processos de gestió de la informació de caràcter personal dins de qualsevol organització, donant suport al compliment del RGPD i altres requisits de privadesa de dades. 

ISO 27017 i ISO 27018 – Protecció a la núvol add remove

Aquests dos estàndards són els indicats per als Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació en Serveis a la núvol. La ISO 27017 fa referència als controls de seguretat que serveixen als processos de negoci en el núvol, i la norma ISO 27018 afegeix als sistemes de gestió la protecció de la informació personal emmagatzemada a la núvol.

ISO 22301 – Continuïtat de Negoci add remove

Aquesta norma permet prendre mesures per gestionar els riscos als quals està exposada la continuïtat del negoci d’una organització. 

Els principals avantatges d’integrar aquesta norma: 

 • Minimitzar les conseqüències d’una possible interrupció de les activitats del negoci. 
 • Capacitat per prevenir o evitar efectes d’un incident. 
 • Major flexibilitat davant de la interrupció de les activitats. 
 • Reduir els costos relacionats amb la interrupció. 
 • Disposar d’una metodologia estructurada per a reprendre les seves activitats després d’una interrupció.
ISO 31000 – La Gestió del Risc add remove

A partir d’una Gestió Estratègica i Global del Risc, treballem per transformar el risc en oportunitat. 

Les directrius i recomanacions establertes a la norma van dirigides als riscos corporatius, permetent avançar en la gestió d’altres tipus de riscos més específics com els operatius, financers o estratègics.

IEC 62443 – Ciberseguretat Industrial add remove

L’àmbit d’aquestes normes és la Seguretat dels Sistemes d’Automatització i Control Industrial (IACS). Tractant de fer front a les amenaces associades a aquests, l’objectiu principal és facilitar el tractament de les vulnerabilitats dels IACS davant d’atacs informàtics i l’aplicació de mesures que les minimitzin.

Els nostres experts estan a la teva disposició

Programem una reunió?

El moment oportú per a conèixer-nos
i parlar sobre com podem aportar
solucions a la teva ciberseguretat.