Nom del projecte:

Basque Cyber Security Shared Data


Programa:

Programa d’ajuts de suport a l’R+D empresarial – HAZITEK


Organismes:

Actuació cofinançada pel Govern basc i la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 2021-2027 (FEDER).


Durada:

2023-2025


Descripció:

  • Construir una comunitat confiable i segura per a les dades de ciberseguretat industrial, el que requerirà  
  • Millorar i establir un model d’informació de ciberamenaces que es nodreixi de fonts obertes d’informació de ciberseguretat industrial, tenint en compte 
  • Construir serveis de valor afegit per a la comunitat industrial, en matèria de ciberinteligència, enriquint la informació de fonts disperses amb diferents nivells de confiança en les dades de ciberamenaces.  
  • Avaluar les activitats de recerca realitzades mitjançant l’experimentació en casos d’ús de amenaces IT i OT en ecosistemes d’organitzacions industrials.  

Nom del projecte:

Neutralització Col·laborativa de Ciberatacs en Sistemes Industrials preservant la privadesa.


Programa:

Missions Ciència i Innovació (MISIONES MIG-20221060)


Organismes:

Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU


 Durada:

2023-2025


Descripció:

  • La indústria 4.0 requereix d’un nivell d’extrema confiança en totes les fonts de dades, cosa que dificulta i fins i tot moltes vegades impedeix l’automatització i digitalització de processos i tasques. La manca de confidencialitat, seguretat i sobirania sobre les dades intercanviades està frenant moltes relacions i intercanvis de dades en aquelles situacions en les quals no existeix un entorn regulador que obligui a intercanviar determinades dades, fent que únicament grans actors, amb capacitat per obligar a la compartició d’informació, puguin veure’s beneficiats de la seva explotació. Aquesta combinació de factors porta associada la necessitat de considerar la importància de la ciberseguretat dels processos industrials implicats per garantir l’adequada operativitat dels sistemes, especialment en sectors crítics, així com per mantenir la confidencialitat de les dades i informació amb les quals s’opera. És per tant necessari abordar solucions que superin les limitacions en matèria de compartició de dades i generar espais de col·laboració dins del domini europeu de ciberseguretat. 
  • L’objectiu principal del projecte és dotar al sector industrial d’un espai digital col·laboratiu que possibiliti a les empreses desplegar mecanismes de ciberdefensa en ecosistemes d’empreses industrials, a través de la compartició i explotació de dades i procediments de prevenció, detecció, mitigació i remediació de forma col·laborativa. NCIS té com a objectiu realitzar investigacions avançades en àmbits tecnològics que impliquin novetats disruptives en els següents dos eixos principals: la confidencialitat de la dada i la compartició d’estratègies de seguretat en nous entorns industrials connectats, contribuint així al ple desenvolupament de la indústria 4.0 en entorns segurs, sostenibles i connectats.

NCIS

Nom del projecte:

Basque Cyber Security Industry 4.0


Programa:

Programa d’ajuts de suport a l’R+D empresarial – HAZITEK


Organismes:

Actuació cofinançada pel Govern basc i la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 2021-2027 (FEDER).


 Durada:

2022-2024


Descripció:

  • L’objectiu principal de BCSI4.0 és augmentar la ciberresiliència de la indústria basca a través de la recerca en tecnologies que permetin millorar i especialitzar els serveis de supervisió contínua de la seguretat integral d’entorns OT industrials, millorar la detecció de ciberincidents i la resposta davant d’aquests, i incloure al seu disseny mesures d’autoprotecció davant d’amenaces, validant-lo en entorns d’experimentació industrial que representen diferents nivells de maduresa de digitalització (fins i tot amb equips heretats).

Nom del projecte:

coGnitive aUtomation foR secUrity


Programa:

Programa d’ajuts de suport a l’R+D empresarial – HAZITEK


Organismes:

Actuació cofinançada pel Govern basc i la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 2014-2020 (FEDER). 


Durada:

2020-2022


Descripció:

  • Aplicació de les darreres investigacions al camp del deep learning en el desenvolupament de tecnologies de detecció d’amenaces basades en els comportaments percebuts: lícits, anòmals i maliciosos.
  • Un cop s’han detectat les amenaces i s’han analitzat des d’una perspectiva integral, són capaces de generar respostes automatitzades i intel·ligents, optimitzant l’ús dels recursos dedicats a la ciberseguretat per aconseguir sistemes ciberresilients i adaptatius.
  • Utilització d’eines desenvolupades al camp del processament de llenguatge natural per interactuar amb els operadors, explicant el contingut de les amenaces identificades, les relacions que s’han percebut i els efectes en cascada que s’han detectat. A més, d’aquesta manera, el sistema podrà explicar les seves propostes d’acció o les tasques realitzades, i facilitarà que es desencadenin accions complexes ben especificades a partir d’ordres clares i senzilles en llenguatge natural. Així, el personal amb perfils més baixos podrà abordar el problema des d’un context més ampli i precís, per mitigar el problema de manca de talents que hi ha al sector.