En què consisteix l'anàlisi forense digital i la resposta davant incidents

En què consisteix l'anàlisi forense digital i la resposta davant incidents